Julijske Alpe

Soriška planina je del krasnih Julijskih Alp

Soriška planina je del Julijskih Alp in se nahaja na robu Bohinjskih gora. Julijske Alpe so najvišja visokogorska skupina v Sloveniji, večino površja Julijskih Alp pa pokriva Triglavski narodni park. Julijske Alpe so od leta 2003 razglašene za biosferni rezervat, kar pomeni posebno varstvo njihovih naravnih bogastev in biotske raznovrstnosti.

Več o Julijskih Alpah na: Julijske Alpe